UŽDAVINIAI:

  • gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje;
  • vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;
  • informuoti gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais;
  • gaisrų prevencijos organizavimas ir priežiūra;
  • saugoti žmonių gyvybę prie vandens telkinių ir juose;
  • žmonių gyvybės ant vandens ir ledo prevencijos organizavimas.

Steigėjas

 

 

Įstaigos kontaktai

Direktorius
Giedrius Jasionis
mob. 8 609 97445
Bendrasis Priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos
tel. (8 528) 52349

Ar žinojote ?

Kodėl ugniagesiai, vykdami į gaisrus, gaisrinėse leidžiasi vamzdžiu? „Nes taip greičiau, nei leistis laiptais,“ – sako jie. Beje, pirmasis toks vamzdis buvo įrengtas 1870 m. vienoje iš Čikagos gaisrinių. To meto pirmajame jų aukšte buvo laikomi arkliai ir vežimai, o antrajame – budėdavo gaisrininkai. Mintis įrengti vamzdį kilo vienam iš gaisrinės vadų, bežiūrint, kaip sparčiai ugniagesys, šake į palėpę prikimšęs šieno, atrėmęs šią, nusileido ja į apačią. Tokią mintį išradingam viršininkui padiktavo smalsių žirgų eibės, nes pastarieji, užuot ramiai stovėję apačioje, kartais atsidurdavo ant laiptų, ypač tada, kai tekdavo kuo greičiau skubėti į gaisrus. Būdavo, kad ir ugniagesiai, beskubėdami laiptais, nusirisdavo nuo jų žemyn.